Máy chủ ảo VPS


Các ưu điểm của dịch vụ thuê máy chủ ảo :

 • Toàn quyền quản lý với tính năng như một máy chủ độc lập.
 • Độ ổn định và bảo mật cao.
 • Dễ dàng nâng cấp tài nguyên mà không làm gián đoạn dịch vụ.
 • Quản trị từ xa, cài đặt các phần mềm và ứng dụng theo nhu cầu.
 • Kết nối Internet với 01 IP tĩnh.
 • Cài đặt lại hệ điều hành nhanh, chỉ từ 5-10 phút
 • Tiết kiệm được chi phí đầu tư máy chủ.
trái
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
phải