Server

Máy chủ ảo VPS
Dịch vụ thuê máy chủ ảothuê VPS ( server riêng ảo ) của ITG là giải pháp tiết kiệm dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, phù hợp để xây dựng các hệ thống Mail Server, WebServer, Backup/Storage Server,CRM Server ...

Thuê máy chủ riêng
Với dịch vụ thuê máy chủ riêng ITG sẽ cung cấp cho website của khách hàng với mức độ bảo mật – tốc độ truy cập và thời gian hoạt động tốt hơn so với dịch vụ máy chủ ảo (VPS). Quý khách có thể tận dụng một cách tốt ưu nhất sức mạnh tài nguyên của hệ thống so với các dịch vụ lưu trữ chia sẻ. ITG luôn cung cấp cho khách hàng cấu hình phần cứng đa dạng và linh hoạt được liệt kê phía dưới đây.

trái
  • http://www.matbao.net/
  • http://facebook.com/
  • https://www.google.com.vn/
phải