Máy chủ ảo VPS


Các ưu điểm của dịch vụ thuê máy chủ ảo :

  • Toàn quyền quản lý với tính năng như một máy chủ độc lập.
  • Độ ổn định và bảo mật cao.
  • Dễ dàng nâng cấp tài nguyên mà không làm gián đoạn dịch vụ.
  • Quản trị từ xa, cài đặt các phần mềm và ứng dụng theo nhu cầu.
  • Kết nối Internet với 01 IP tĩnh.
  • Cài đặt lại hệ điều hành nhanh, chỉ từ 5-10 phút
  • Tiết kiệm được chi phí đầu tư máy chủ.
trái
  • http://www.matbao.net/
  • http://facebook.com/
  • https://www.google.com.vn/
phải