Thủ tục chuyển đổi nhà đăng ký

Chuyển domain từ nơi khác về ITGROUP tức là chuyển quyền quản lý và gia hạn thêm 1 năm và các năm tiếp theo tại ITGROUP với bản giá domain hiện tại ở ITGROUP
Chuyển tên miền về ITGROUP không tốn phí (free), bạn chỉ cần đóng tiền gia hạn thêm 1 năm để gia hạn, tên miền của bạn ITGROUP tự động gia hạn thêm 1 năm.
Sau khi hòan tất thanh toán chúng tôi sẽ gửi 1 email đến email whois của bạn, khi đó bạn xác nhận đồng ý chuyển domain về ITGROUP quản lý, thời gian chuyển nhanh nhất là 2 ngày và chậm nhất là 2 tuần.

CHUYỂN TÊN MIỀN VỀ ITGROUP

Đối với tên miền quốc tế

Chuyển tên miền từ nơi khác ITGROUP tức là chuyển quyền quản lý và gia hạn thêm 1 năm và các năm tiếp sẽ gia hạn tại ITGROUP. Các bước cần thực hiện trước khi chuyển tên miền về ITGROUP.
   1. Bạn kiểm tra tên miền không bi lock (domain trạng thái active)
   2. Tên miền còn thời gian duy trì trên 30 ngày
   3. Bạn đề nghị nhà cung cấp tên miền trước đó cung cấp số Authorization Key
   4. Bạn phải check được email quản trị tên miền
   5. Nộp phí gia hạn tên miền thêm một năm

Đối với tên miền Việt Nam

Chuyển tên miền từ nơi khác ITGROUP tức là chuyển quyền quản lý tên miền việt nam sang nhà đăng ký tên miền quản lý gia hạn tại ITGROUP. Các bước cần thực hiện trước khi chuyển tên miền về ITGROUP.
   1. Bạn điền thông tin vào mẫu chuyển đổi nhà đăng ký có xác nhận chủ thể.
   2. Bạn mang mẫu chuyển đổi nhà đăng ký sang nhà đăng ký tên miền cũ lấy dấu xác nhận.
   3. Gửi mẫu chuyển đổi nhà đăng ký đến ITGROUP làm thủ tục chuyển đổi.
   4. Phí chuyển tên miền : Hoàn tòan miễn phí.
   5. Vừa chuyển đổi và gia hạn tên miền, bạn sẽ được giảm 10%
   6. Được cung cấp Password & Controlpanel quản lý tên miền – Domain chuyên nghiệp như tên miền quốc tế.
   7. Thời gian chuyển đổi tên miền tùy thuộc vào việc bạn làm việc với nhà đăng ký tên miền cũ.
 
BẢN KHAI, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

Thủ tục dành cho tổ chức, doanh nghiệp
   1. Bản khai đăng ký tên miền
   2. Bản khai thay đổi DNS tên miền
   3. Bản khai thay đổi thông tin tên miền

Thủ tục dành cho cá nhân
   1. Bản khai đăng ký tên miền
   2. Bản khai thay đổi DNS tên miền
   3. Bản khai thay đổi thông tin tên miền
 
Tin cùng chuyên mục
trái
  • http://www.matbao.net/
  • http://facebook.com/
  • https://www.google.com.vn/
phải