Dịch vụ thiết kế web

Bảng giá trọn giá Website
 

Với 2.000.000 VNĐ đến 3.000.000 VNĐ Bạn sẽ sử hữu một website ( Bao gồm hosting và tên miền.com) gồm các chức năng sau: Tìm kiếm
+ Tìm kiếm theo tên sản phẩm

 
 
 
  Tin tức
+ Hiện thị chi tiết các bài viết
  Sản phẩm
+ Hiện thị danh sách các sản phẩm.
+Hiện thị danh sách các sản phẩm theo từng loại
+ Chi tiết từng sản phầm
  Giỏ hàng
+ Danh sách các sản phẩm có trong giỏ hàng.
+ Các phương thức thanh toán
 Giới thiệu Công ty
 
Các mẫu web với giá 2.000.000 VNĐ -> 3.000.000 VNĐ

   
trái
  • http://www.matbao.net/
  • http://facebook.com/
  • https://www.google.com.vn/
phải